Fönsterrenovering med energisparglas

 

Visste du att:

- Cirka 35 % av den energi som läcker ut ur ett småhus med 2-glasfönster går ut genom fönstren?

- Ett 2-glasfönster har cirka 10 gånger större värmeutstrålning än väggen?det är möjligt att åtgärda gamla kärnfurufönster utan att byta ut dem?

- Om alla i Sverige som har 2-glasfönster skulle byta ut innerglaset mot energisparglas, skulle vi spara motsvarande två kärnkraftreaktorer?

 

 

 

U-värde
Fönstrets isoleringsförmåga anges med U-värde (watt per kvadratmeter och kelvin). Lägre u-värde ger mindre värmegenomstrålning och därmed minskar värmekostnaden. Äldre obelagda 2-glasfönster med karm och båge av trä har ett u-värde på cirka 2,8.

Med energiglas kan u-värdet förbättras till 1,8 och med dagens isolerrutor kan värdet i bästa fall bli ned till 1,3.

 

 

Fönsterrenovering

Fönsterrenovering vänder sig till dig som vill bevara det gamla utseendet och samtidigt energieffektivisera, detta gör man genom nya energiglas i innerrutan. Här följer alternativ på detta:

- Innerglaset ersätts med ett 4 millimeter hårdbelagt energiglas. (U-värde ned till 1,8)

- Ytterglaset ersätts med 4 millimeter hårdbelagt energiglas i en aluminiumbåge. (U-värde ned till 1,9)

- Innerglaset ersätts med en dubbel isolerruta med mjukbelagt energi glas och argongasfyllning.om bågens konstruktion tillåter detta. (U-värde ned till 1,3)

- Befintlig båge ersätts med en fast 2-glas isolerruta (med energiglas och varm kant) samt argongasfyllning. (U-värde ned till 1,4)

 

Till alla alternativ så tätas fönstren med nya tätningslister.

 

 

 

Referenser