Hawa

 

"What do Hawa hardware and Swiss chocolate have in common? Both have a tradition. Both are prized for quality the world over. And in their respective ways, both make life more pleasant".

 

Står för Kvalitet, Funktionalitet, Design & Problemlösning.

 

Hawa tillverkar skjutglassystem i många olika utseenden, former och till olika ändamål. Allt från garderobslösningar till butiksentréer.

 

Hawa är utmärkande när det gäller skjutdörrar, dess beslagning och lösningar.

 

Hawa innebär minimalt med underhåll år efter år och alla detaljer är noggrant genomtänkta med kvalité som ledord.

 

Ett självklart val för oss att använda.

 

För mer information besök.

 

www.hawa-eku.com